Ureditev Kocljeve ulice

Slika
kocljeva5_Sobotainfo

Na Kocljevi ulici zasebni investitor zaključuje z gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Kocljeva.

V mesecu juniju bosta tako hkrati Mestna občina Murska Sobota in zasebni investitor na tem območju izvajala ureditve talnih površin v neposredni bližini in sicer:

- cestnega priključka za omenjen poslovno-stanovanjski objekt

- podaljšanje širokega pločnika in kolesarske steze mimo objekta

- dodatna parkirna mesta tudi na vzhodni strani ulice ob banki (namesto zelenega pasu)

- izvedbe instalacij za širitev javne razsvetljave

- zasaditve dreves in druge ozelenitve na obeh straneh ulice

- umestitev stojal za kolesa.

Posebej želimo izpostaviti tudi novo izvedbo prehoda za pešce in kolesarje na t.i. dvignjeni ploščadi pred samim križiščem z Zvezno ulico, kar bo pripomoglo k večji varnosti v prometu. Dela se bodo izvajala en mesec, tako da je zaključek del predviden v začetku juliju.

Dela cestnega priključka ter tlakovanja pločnika ob novem objektu financira zasebni investitor. Vsa ostala navedena dela pa Mestna občina Murska Sobota in sicer v ocenjeni višini okrog 50.000 evrov.

Omenjena dela prometne ureditve Kocljeve ulice dejansko predstavljajo 1. fazo rekonstrukcije navezave Kocljeve ulice na Slomškovo ulico. Do leta 2023 bo Mestna občina Murska Sobota v sklopu projektov mobilnosti izgradila novo primernejšo bolj ravno povezavo oz. priključek Kocljeve ulice na Slomškovo ulico. Obstoječa cesta, ki vijuga v smeri zahod na Slomškovo ulico bo ukinjena. Urejene bodo dodatne zelene parkovne površine, ob cesti bodo zgrajeni manjkajoči pločniki in kolesarska steza. Hkrati bomo na tem odseku uskladili projektne rešitve prometne ureditve Slomškove ulice, Kocljeve ulice ter predvidenega novega poslovno-stanovanjskega objekta na Slomškovi ulici.

Foto: Sobotainfo