Tri desetletja društva Romani Union

Slika
Romani Union 30 let (1)

Romsko društvo Romani Union je bilo ustanovljeno leta 1990 v Murski Soboti. Januarja 1991 je bilo registrirano kot prva romska politična organizacija v Sloveniji. Pobudnik in ustanovitelj društva je bil Jožek Horvat - Muc, ki je predsednik društva še danes.

Največ uspehov na političnem in kulturnem področju

Po registraciji so se v romskem društvu začeli pogovarjati o zaposlovanju, izobraževanju, bivalnih razmerah in drugih temah, povezanih z Romi.

Že leta 1991 so komisiji za ustavna vprašanja posredovali predloge za izboljšanje dopolnila k ustavi glede statusa Romov v Sloveniji. Skupščini občine Murska Sobota so leta 1992 predlagali vključevanje Romov v lokalno samoupravo, urejanje komunalnih zadev v romskih naseljih, večjo pomoč Romom, strokovno pomoč otrokom pri nadaljnjem šolanju in podporo romski kulturi. Leta 1996 so ustanovili Zvezo romskih društev Slovenije, ki se je pozneje preimenovala v Zvezo Romov Slovenije. Opravili so več pomembnih razgovorov o ureditvi položaja Romov v Sloveniji. Pogovore so opravili tudi s predstavniki evropskih institucij. Organizirali so številne seminarje, tabore in izobraževanja. Največje uspehe med Romi v Sloveniji so dosegli na političnem in kulturnem področju. Med drugim so se lotili samostojnega založništva. Izdajajo lastne knjige, časopis, zgoščenke in romske pravljice.

Ustanovili so gledališko in folklorno skupino. Gledališka skupina deluje od leta 1992, folklorna, ki ohranja romske plese in glasbo, pa od leta 1997. Od leta 1994 so izvajali mednarodni romski tabor.

Med dvema ognjema

Jožek Horvat - Muc je pred časom o delovanju v romskem društvu povedal: »Ves čas sem bil med dvema ognjema – med večinskim narodom, ki ga je bilo treba prepričevati, in Romi, ki jih je bilo treba prebujati. Kritizirali so me in mi nasprotovali tako na eni kot na drugi strani. A sem za razliko od maloštevilnih romskih intelektualcev, ki so se raje skrili v večinskem narodu, vztrajal in se nenehno izpostavljal.«

Ob 30. obletnici pripravili okroglo mizo

Na okrogli mizi je Geza Bačič povedal, da je Jožek Horvat - Muc z društvom Romani Union kot prvim romskim društvom pri nas začel pravo gibanje. Po ustanovitvi je v dveh letih nastalo trideset podobnih društev po Sloveniji in nato zveza Romov. Začeli so iz nič ter postali sogovornik lokalne skupnosti in države.

Andrej Gerenčer, nekdanji murskosoboški župan, je povedal, da so že zgodaj razmišljali, da bi v reševanje romske problematike vključili njihovega predstavnika, ki bi ga samoupravno izvolili Romi. Z razgovori so začeli že leta 1989, pripadniki romske skupnosti pa so lahko svojega predstavnika v občinske svete volili z zakonom o ustanovitvi občin leta 1994. Za prvega predstavnika romske skupnosti v murskosoboškem občinskem svetu je bil izvoljen Janez Šarkezi, ki je bil po besedah Gerenčerja zelo korekten. Nasledil ga je Darko Rudaš, ki je romski svetnik v murskosoboškem mestnem svetu še danes.

Romeo Horvat je povedal, da se je kot član romskega društva Romani Union v mladih letih rad udeleževal romskih taborov. Tam je spoznal številne prijatelje iz celotne nekdanje Jugoslavije, prijateljske vezi pa ohranjajo še danes. Pod okriljem društva je izdal pesniško zbirko.

Damijana Pestner, prav tako članica romskega društva, pravi, da je z društvom odraščala. Sodelovanje ji je v petnajstih letih delovanja prineslo veliko izkušenj z različnih področij. Veliko se je naučila o romski zgodovini in kulturi.

Po zaključku okrogle mize je v glasbeni točki nastopila romska glasbena skupina Šukar, ki podobno kot romsko društvo Romani Union letos praznuje trideset let delovanja.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine november 2020