Ta konec tedna bo stekel promet po celotni Slovenski ulici

Slika
Slovenska (2)

Dela na Slovenski ulici so zaključena. Ta konec tedna bo po prenovljeni ulici po 14 mesecih prenove ponovno v celoti stekel promet, ki bo odslej potekal enosmerno od Slomškove ulice proti krožišču pri Zvezdi. Prav tako bo ponovno stekel promet po obnovljenem krožišču in cestnem odseku do križišča s Kocljevo oz. Kardoševo ulico.

Na Slovenski ulici je vzpostavljen umirjen enosmerni promet z možnostjo enostranskega bočnega parkiranja. Asfalt se je umaknil bolj prijaznim materialom: granitne kocke na površinah za motorni promet in granitne plošče na ostalih površinah. S tem je omogočeno prosto, a hkrati varno gibanje za pešce in kolesarje, ki imajo na Slovenski ulici prednost. 

Prenovljena ulica je torej zasnovana kot  kombinacija odprtih javnih površin ter ceste s prednostjo pešcev in kolesarjev s posebnim režimom za motorna vozila z omejitvijo 30 km/h. Posebej dobro je poskrbljeno za ranljive skupine: s tem, ko je celotna Slovenska ulica na istem nivoju in brez ostrih robov, bodo veliko pridobile družine z otroci, kolesarji, uporabniki skirojev in invalidi. S talnimi vodniki je dobro poskrbljeno tudi za slepe in slabovidne.

Namesto lip, ki so bile kmalu po pričetku del v celoti presajena k Soboškemu jezeru, je zasajen nov dvojni drevored s kar 94 drevesi, kar pomeni, da ima Slovenska ulica po novem 7-krat več dreves. Pod krošnjami dreves je postavljena nova urbana oprema. Letni vrtovi na Slovenski ulici bodo postali veliko večji in prilagodljivi. Prav tako bo z novo ureditvijo zagotovljenih veliko novih možnosti za organizacijo prireditev, kar omogoča posebna infrastruktura.

Prenovljena je tudi komunalna, električna in telekomunikacijska infrastruktura. Povsem nova je javna razsvetljava, posodobljena pa je bila tudi meteorna odvodnja Slovenske ulice.

Celotna prenova mestnega središča je potekala kot trajnostno naravnan projekt, po principu krožnega gospodarstva, zato so bili ponovno uporabljeni vsi  uporabni materiali.

Prenova Slovenske ulice je bila s 4 milijone EUR največja investicija MOMS v letu 2020.  Projekt je sofinanciran iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Celotni projekt je sofinanciran s približno 70 odstotki nepovratnih sredstev, preostanek je zagotovila občina.