Svet javnega zavoda je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn

četrtek, 15. Februar 2018

Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je danes s sprejetimi sklepi ignoriral odločitev Višjega sodišča, ki je ugotovilo nezakonitost imenovanja Ivana Zajca za v.d. direktorja javnega zavoda. Čeprav ga je sodišče izbrisalo iz sodnega registra, ta še vedno brez pooblastila in protizakonito deluje kot direktor. Kljub dejstvu, da je sodišče ugotovilo, da imenovanje vodstva brez soglasja ustanovitelja ni zakonito, se je svet javnega zavoda odločil za nadaljevanje nezakonitega stanja v Pomurskih lekarnah z legitimacijo nezakonitega vodstva in nezakonitega poslovanja te izjemno pomembne regionalne institucije. To je dokaz ugrabitve Pomurskih lekarn. Očitno so pri presoji nad javnim interesom, zakonitostjo in dobrim upravljanjem prevladali posamični interesi. Mestna občina Murska Sobota zato napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem odgovornim, prav tako pa tudi kazenske ovadbe.

Mestna občina Murska Sobota je predlagala alternativne sklepe, da bi z imenovanjem predsednice sveta Polonce Fiala Novak javni zavod dobil začasno zakonito zastopnico, s tem pa normalno posloval v pravnem prometu. Ravnanje sveta zavoda neodgovorno ogroža pravno varnost pri poslovanju s Pomurskimi lekarnami, saj so vsi pravni posli, ki jih Pomurske lekarne sklepajo od 4. januarja 2018, vprašljivi, saj jih ni sklenila oseba, ki bi imela za to veljavno pooblastilo. Mestna občina Murska Sobota zato opozarja, da je svet javnega zavoda danes prevzel odgovornost za vso škodo, ki utegne zaradi tega nastati Pomurskim lekarnam, kot ustanoviteljica pa napoveduje uveljavljanje odškodninske odgovornosti proti vsem, ki s svojimi odločitvami omogočajo nadaljevanje protipravnega položaja v Pomurskih lekarnah. Tudi pri upravljanju javnih zavodov in z njimi povezanih odločitev se mora uveljaviti odgovornost, ker gre za javno premoženje, last vseh ljudi v regiji.

Mestna občina Murska Sobota si že od izvedene revizije poslovanja javnega zavoda Pomurske lekarne v letu 2016 prizadeva, da ta izjemno pomembna regionalna institucija začne poslovati v skladu z zakonom in prične z nabavo zdravil po pravilih in postopkih javnega naročanja. To namreč Pomurskim lekarnam, s tem pa vsem njenim uporabnikom v Pomurju, jamči najboljšo ceno za zdravila v transparentnem, konkurenčnem in gospodarnem postopku. Kljub vsem opozorilom Pomurske lekarne še vedno nabavljajo zdravila z namerno kršitvijo pravil o javnem naročanju. Od 4. januarja 2018, ko je sodišče iz sodnega registra izbrisalo zakonitega zastopnika, so te mimo javnega razpisa in brez zakonitega vodstva nabavile že za več kot 3.117.228,81 € zdravil.

Mestna občina Murska Sobota pri tem zavrača namigovanja, da gre za bitko za vpliv in kadrovanje v Pomurskih lekarnah. Gre za to, da v okviru pristojnosti in z uporabo legitimnih pravnih mehanizmov vzpostavimo zakonito vodenje in zakonito poslovanje Pomurskih lekarn. Absurdno je, da se v letu 2018 sredi Murske Sobote kregamo o tem, ali se naj zakoni spoštujejo ali ne.