Štipendije za nadarjene študente

Slika
štipendije

Župan Damjan Anželj je danes podpisal 71 pogodb o štipendiranju.

Mestna občina Murska Sobota je tudi v tem študijskem letu objavila Javni razpis za štipendiranje najboljših študentk in študentov v naši občini.

Na razpis, ki je med drugim zahteval povprečno oceno vsaj 8,5 za študente oziroma 4,5 za dijake zadnjega letnika srednje šole, se je prijavilo 77 študentk in študentov različnih študijskih smeri dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta v Sloveniji ali tujini. Razpisne pogoje je izpolnjevalo 71 prijaviteljev, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 prejemali štipendijo Mestne občine Murska Sobota, kar je devet štipendistov manj kot v minulem študijskem letu.

Najnižja štipendija znaša 144,59 evrov, najvišja 245,06 evrov. V letošnjem proračunu je za ta namen zagotovljeno skupno 163.800 evrov.  

Študentom bodo pogodbe o štipendiranju vročene po pošti.

Vsem štipendistom želimo uspešen študij in se veselimo novega znanja za nadaljnji razvoj naše občine!