Stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje KR2 ''Za ogradi'' v Krogu

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na svoji 26. redni seji, ki je potekala 24. 5. 2022 obravnaval predlog odloka o OPPN za stanovanjsko območje KR2 "Za ogradi" v Krogu v I. obravnavi. Na obravnavi je mestni svet sprejel tudi stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve. Sprejeta stališča so v pripetem gradivu tudi obrazložena.

Datoteka
OPPN Krog - Sklep I.obravnava
pdf (50.71 KB)
OPPN Krog - stališča do pripomb
pdf (1.38 MB)