Srečanje partnerskih mest mesta Ingolstadt

Slika
MIBA 2013

Minuli konec tedna je v našem pobratenem mestu Ingolstadt v Nemčiji potekalo srečanje njegovih partnerskih mest, ki se ga je udeležil tudi župan Anton Štihec s podžupanjo Simono Čopi in podžupanom Jožetom Casarjem.

Srečanje ob otvoritvi sejma MIBA (Mittelbayerische Ausstellung), na katerem se vsaki dve leti predstavlja tudi vseh devet partnerskih mest Ingolstadta, je bilo ponovno priložnost za okrepitev prijateljskih stikov ter odlična priložnost za vzpostavitev novih.  Župan Štihec se je na uradnem sprejemu predstavnikov partnerskih mest zahvalil nadžupanu mesta Ingolstadt  Alfredu Lehmannu za povabilo in dolgoletno prijateljstvo, ki povezuje naši mesti. Še posebej se  je zahvalil dolgoletnemu županu mesta Ingolstadt in častnemu občanu Murske Sobote Petru Schnellu, ki je zaslužen, da se je prijateljstvo ohranilo več kot 30 let. Delegacija Mestne občine Murska Sobota se je skupaj s predstavniki mest Carrara (Italija), Grasse  (Francija), Györ (Madžarska), Kirkcaldy (Škotska), Kragujevac (Srbija), Manisa (Turčija), Moskva (Rusija) ter Opole (Poljska) udeležila tudi uradne otvoritve sejma MIBA, ki ga je letos v Ingolstadu odprla ministrica za delo in družino dežele Bavarske Christine Haderthauer. Skupaj z vodstvom mesta Ingolstadt in direktorjem sejma se je ministrica dalj časa zadržala tudi na sejemskem prostoru Mestne občine Murska Sobota, kjer so se poleg Hotela Diana, ki je poskrbel za gostinsko ponudbo, predstavile tudi Panonske terme ter Medičarstvo Celec s svojimi sladkimi izdelki.

Mednarodno srečanje pa je bilo tudi priložnost za razgovore o nadaljnjem sodelovanju in medsebojnem povezovanju prijateljskih mest, predvsem na področju kulturnih izmenjav ter sodelovanja mladih v različnih mednarodnih projektih na področju športa, izobraževanja in kulture. Na enem izmed takšnih projektov  je v minulem juliju sodelovalo tudi deset dijakov iz Murske Sobote, ki so se v Ingolstadtu udeležili mednarodnega projekta »Divja rast«, ki so svoj zaključni »izdelek« - gledališko-plesno uprizoritev – skupaj s 70 vrstniki iz Ingolstadta predstavili tudi občinstvu v Murski Soboti