Spodbujamo kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti v mestu

Slika
Otroci kolesarji na Slovenski ulici v Murski Soboti

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dolgo pričakovana evropska sredstva za projekt »CTN Urejanje kolesarskih povezav MOMS - 1. faza«. Za skoraj 3 milijone evrov vreden projekt, ki se izvaja na območju mesta Murska Sobota, znaša prispevek sofinanciranja 1,58 mio evrov.

Projekt predstavlja del celovite obnove kolesarskih povezav in pripadajoče infrastrukture v okviru obnove in dograditve kolesarskega omrežja v občini in se izvaja v sklopu celostnih teritorialnih naložb. V okviru projekta bodo do konca leta 2023 urejene kolesarske povezave na območju Lendavske ulice, Zvezne ulice, Ulice Staneta Rozmana, Gregorčičeva ulica in Slomškova ulica.

Naložba spodbuja trajnostno mobilnost in povečuje telesno aktivnost prebivalcev, poleg tega pa se pričakuje, da se bodo na račun bolj zdravega načina potovanja zmanjšale emisije in drugi negativni učinki, ki jih povzroča motoriziran promet.