Slovenska ulica z novo podobo

Slika
Slovenska-pom

Dela na Slovenski ulici so se v začetku decembra zaključila. V teh prazničnih dneh novo mestno promenado krasi še nova praznična okrasitev.

Slovenska ulica je bila prenovljena v okviru prve faze prenove mestnega središča. S projektom mestna občina zasleduje tudi cilje, zastavljene v njeni Trajnostni urbani strategiji in izvedbenem načrtu te strategije. Potreba po oživitvi mestnega središča in odpravi degradiranosti se je pokazala že ob pripravi omenjene strategije v letih 2015 in 2016. Projekt se je izvajal na dveh območjih: na območju Trga zmage, ki je bil urejen v treh sklopih, in južnega dela Slovenske ulice. Vrednost celotnega projekta je 5,5 milijona evrov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (760 tisoč evrov) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (3 milijone evrov), preostanek v višini 1,7 milijona pa je financiran iz občinskega proračuna.

 

Slovenska ulica v isti ravnini brez višinskih razlik

Na območju južnega dela Slovenske ulice, od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri hotelu Zvezda, so prenovili celotno površino ulice, pločnike in površine za kolesarje, tako da so vse ureditve v isti ravnini, brez višinskih razlik. Nastal je skupni prostor, ki daje prednost pešcem in kolesarjem, pod posebnim režimom pa omogoča tudi promet. Urejene so bile nove utrjene površine ter zelene površine z drevoredom in novo urbano opremo, prenovljeni in posodobljeni sta bili javna razsvetljava in komunalna infrastruktura (vodovod in kanalizacija), kjer je bilo to potrebno. Prostor zdaj omogoča izvedbo različnih dogodkov na prostem in ponovno oživitev mestnega središča.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine december 2020