Slovenska ulica kaže novo podobo

Slika
3 Slovenska 1

Prenova Slovenske ulice, ki se je začela oktobra lani, poteka po zastavljenih časovnih načrtih.

Dušan Hauko, sodelavec mestne uprave, pravi, da so doslej dokončali dela na južnem delu Slovenske ulice, na odseku med hotelom Diana in križiščem z Zvezno ulico, kjer manjkajo le še drobna zaključna dela. Na začetku Zvezne ulice so po načelu krožnega gospodarstva ponovno uporabili odstranjen material, saj se granitne plošče lepo zlijejo s preostalo ureditvijo. Zaključili so že tudi prometne označbe in parkirna mesta (modra cona) na Zvezni ulici pred Blagovnico. V zaključni fazi so elektroinštalacijska dela po celotnem območju ureditve. »Zasijale so že skoraj vse sijalke, medtem ko pogleda proti nebu več ne motijo zdaj že odstranjene viseče svetilke na jeklenicah,« pojasni Hauko. Slovenska ulica bo po prenovi skoraj brez kablovodnih napeljav v zraku. Na že dokončanem delu Slovenske ulice je ponovno mogoče uporabljati električno polnilnico za avtomobile in kolesa iz sistema Soboški biciklin.

 

Nadaljevanje del do Zvezde

Dela so zdaj skoncentrirana na odseku od Blagovnice do krožišča pri Zvezdi, kjer je že bila prenovljena komunalna, električna in telekomunikacijska infrastruktura, posodobljena sta vodovod in padavinska kanalizacija. Hauko izpostavi, da padavine s streh večjih objektov zbirajo v namenske zbiralnike in nato s to vodo zalivajo bližnja drevesa ali pa viške vode ponikajo na kraju samem. S tem se zmanjšuje oziroma izboljšuje vpliv lokalnih padavin s Slovenske ulice na kanalizacijski sistem. Sočasno potekajo zaključna dela izvajanja komunalnih vodov in priključka v krožišče pri Zvezdi. Pospešeno v tem delu ulice poteka tudi tlakovanje, glavnina del bo predvidoma zaključena v začetku novembra. Urediti je treba še neposredno okolico fontane.

 

Kmalu urbana oprema in drevesa

Do konca oktobra je predvidena postavitev urbane opreme. Postavljeni bodo klopi, koši za smeti, stojala za kolesa in podobno. Na južnem delu ulice bodo uredili večje zelene površine. Konec oktobra oziroma v začetku novembra bodo po Slovenski ulici ter tudi na odcepu Zvezne ulice in Ulice arhitekta Novaka zasadili drevesa. Hauko pojasni, da bo zasajenih celo več dreves, kot je bilo sprva načrtovano, namreč kar 104 drevesa, večino vrste gledičija, nekaj pa tudi mali jesen ali maklen. Istočasno bodo namestili komunikacijsko opremo za brezžični dostop do interneta WIFI4EU, kar je sofinancirano iz evropskih sredstev.

 

Ksenija Glažar, Soboške novine, oktober 2020