Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 17/1

Objavljamo Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora  SO 17/1. 

Datoteka
SKLEP OPPN SO 17-1 - sprememba
pdf (89.26 KB)