Sklep o pripravi OPPN za stanovanjsko območje v Krogu

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu ter začne postopek prprave predmetnega OPPN.

Datoteka
Uradni list RS - 016_2021_sklep o pripravi
pdf (166.29 KB)
izhodisca_oppn_KR2
pdf (1.93 MB)