Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep o pripravi OPPN za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)

petek, 27. Marec 2020

S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) in se začne postopek priprave OPPN.