Sklep o pripravi OPPN za podenoto urejanja prostora SO 17/1

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora  SO 17/1, s katerim se potrjujejo izhodišča za pripravo OPPN ter začne postopek priprave OPPN za podenoto urejanja prostora SO 17/1.

Datoteka
SKLEP_OPPN_SO 17-1
pdf (202.76 KB)
izhodisca_oppn_SO 17-1
pdf (3.25 MB)