Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija)

Objavljamo Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija).

Datoteka
SKLEP_OPPN_SO 53_ŠRC Fazanerija
pdf (209.09 KB)
IZHODIŠČA SO 53
pdf (4.7 MB)