Sestanek Komisije za notranjo revizijo

torek, 3. December 2013

V prostorih Urada župana se je danes sestala Komisija za notranjo revizijo, ki deluje v okviru Skupnosti občin Slovenije. Članice komisije, ki jih predseduje mag. Andreja Kovač, notranja revizorka Mestne občine Murska Sobota, so s predstavniki Ministrstva za finance, Urada za nadzor proračuna, razpravljale o predlaganih spremembah Usmeritev za državno notranje revidiranje. Sestanka se je udeležil tudi župan Mestne občine Murska Sobota, ki je podal svoje poglede na predlagane spremembe.