Rekonstrukcija državne ceste od krožišča pri Zvezdi do križišča s Kocljevo ulico

Slika
krozisce pom

Zaradi rekonstrukcije v prihodnjem mesecu popolna zapora ceste od krožišča pri Zvezdi do križišča s Kocljevo ulico.

V mesecu novembru bodo potekala gradbeno obrtniška dela rekonstrukcije in preplastitve državne ceste R2-441/ 1298 - to je na odseku od krožišča na Slovenski ulici (pri Zvezdi) do vključno s križiščem s Kocljevo ulico.

Zaradi izvajanja del bo v času rekonstrukcije, to je od 3. novembra do predvidoma 4. decembra 2020  postavljena popolna zapora območja krožišča (iz vseh štirih smeri). Obvoz bo urejen po Grajski ulici, Ciril Metodovi ulici, Severjevi ulici, Ulici Štefana Kovača, Ulici Staneta Rozmana in Gregorčičevi ulici.

Dostop do poslovnih objektov v središču mesta (pošta, banka) bo ustrezno urejen in označen z začasno prometno signalizacijo.

Dela zajemajo:

  • Zamenjavo montažnih elementov krožišča ter robnikov, ureditev meteorne odvodnje ipd
  • Spremembo prometne ureditve križišča s Kocljevo ulico (večja preglednost in varnost, onemogočanje kršenja predpisov)
  • Zamenjavo dotrajanih asfaltnih slojev v območju krožišča Slovenske, križišča s Kocljevo ter vmesnega odseka ceste
  • Izvedbo vse potrebne prometne signalizacije, oznak

 

Investicijo, ki znaša okrog 183.000 € z DDV, od tega občina financira okrog 50%,  izvajata Mestna občina Murska Sobota in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. 

Prosimo  za razumevanje, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.