Reflektorji na Fazaneriji

petek, 27. Januar 2012

V svoji predhodni izjavi za javnost z dne 23.1.2012 sem razložil potek vključevanja postavke »reflektorji na Fazaneriji« in kot župan svetnike MO Murska Sobota pozval in povabil,  da v proračunu, ki ga sprejemamo, glasujejo za potrditev te postavke.  Reflektorji po do sedaj znanih pogojih Nogometne zveze Slovenije namreč predstavljajo nujen predpogoj za pridobitev tekmovalne licence za sezono 2012/2013. Naš nogometni klub, ki uspešno nastopa v 1 nogometni ligi, si to našo podporo nedvoumno zasluži.

Da bi zmanjšal negotovost v javnosti do 2.2.2012, ko bomo proračun potrjevali, sem na prvi politični koordinaciji pred samo sejo Mestnega sveta predstavnike strank v mestnem svetu povprašal o njihovih stališčih do te postavke proračuna in ali bodo to postavko potrdili. Predstavniki naslednjih političnih strank (Modra lista, LDS, SD, SDS, ZARES, DeSUS in neodvisna svetnica ga. Škafar) so mi na sami politični koordinaciji zagotovili, da jo bodo zagotovo potrdili. Ker na politični koordinaciji niso bili prisotni predstavniki svetniške skupine SLS, N.Si, SNS ter romski predstavnik, sem od le-teh telefonsko dobil pozitivno stališče, da tudi oni ne bodo nasprotovali postavki v proračunu – gradnja reflektorjev v Fazaneriji.

Ker proračuna ne sprejema župan (ta ga le predlaga), ampak svetniki, s to njihovo najavo kako bodo glasovali pri tej postavki, ki sem jo dobil od prej navedenih svetniških skupin, tako lahko že danes (teden dni pred sejo mestnega sveta) zaključim, da smo tako s strani župana in vseh svetnikov Mestnega sveta MO M. Sobote glede investicije »gradnja reflektorjev« enotni in bo v sklopu proračuna potrjena.

Informacijo o tej obljubi omenjenih svetniških skupin posredujem v vednost javnosti, da s tem ovržemo negotovost in dvome, ki se pri mnogih glede potrditve te postavke pojavljajo. Upam, da bo uprava kluba Mura 05 mestne svetnike navkljub temu že danemu soglasju k investiciji v reflektorje, le-te tudi seznanila z bistvenimi določili posojilne pogodbe med nogometnim klubom in posojilodajalci.

Anton Štihec, župan