Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Razvijali bodo inovativne storitve

četrtek, 7. Maj 2020

Razvojni center Murska Sobota skupaj z mestno občino izvaja projekt SMACKER, s katerim preizkušajo inovativne storitve mobilnosti na področju javnega potniškega prometa.

Trenutno javni potniški promet zaradi koronavirusa sicer miruje. A triletni projekt SMACKER se je po besedah Simona Sukiča iz Razvojnega centra Murska Sobota začel aprila lani. V projektu se ukvarjajo s preizkušanjem inovativnih storitev mobilnosti na področju javnega potniškega prometa. Posebna pozornost je posvečena proučevanju možnosti za vzpostavitev odzivnejšega servisa javnega potniškega prometa ter spodbujanju in ozaveščanju ljudi o trajnostnih načinih mobilnosti. V projektu sodeluje devet partnerjev iz šestih evropskih držav in poteka pod vodstvom SRM Reti e Mobilità, ki je upravljavec javnega potniškega prometa v Bologni. Projekt sofinancira Evropska unija v skupni višini 2,1 milijona evrov.

Pilotne aktivnosti tudi v Murski Soboti

V okviru projekta bo izvedenih šest pilotnih aktivnosti, in sicer v Avstriji, Češki, Italiji, Poljski, Madžarski in Sloveniji, kjer jih bodo izvajali v Prekmurju. Cilj je v praksi preizkusiti učinke naprednejših storitev javnega potniškega prometa, ki se prilagajajo potrebam uporabnikov. V načrtovanje izvajanja pilotnih aktivnosti vključujejo strokovnjake in organizacije, povezane z mobilnostjo, turistična združenja, šole in izobraževalne ustanove ter predstavnike lokalnih skupnosti. Njihovo aktivno vključevanje poteka na lokalnih forumih mobilnosti, ki so namenjeni aktivni izmenjavi mnenj in informacij, identifikaciji težav, sodelovanju pri iskanju rešitev ter skupnemu oblikovanju nabora ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti na izbranem območju. Lokalni forumi mobilnosti SMACKER so bili ustanovljeni v Apeninski regiji (Italija), mestu Gdynia (Poljska), občini Praha-Suchdol (Češka), Budimpešti (Madžarska), na gorskem območju Vzhodnotirolske regije v Avstriji in pri nas v Murski Soboti. V okviru slovenskih pilotnih aktivnosti bo, kot pojasni Sukič, razvita in preizkušena mobilna aplikacija, ki bo omogočila izvajanje javnega potniškega prometa glede na spreminjajoče se potrebe uporabnikov. Osnova za realizacijo in investicijo v aplikacijo bo postavljena s študijo izvedljivosti. V letošnjem letu bodo razvili aplikacijo, ki jo bodo nato preizkusili na širšem območju Mestne občine Murska Sobota. Pripravljajo tudi izobraževanja na temo odzivnega javnega potniškega prometa in storitev mobilnosti ter osveščanja ljudi za večjo uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Glede na trenutno stanje zaradi epidemije, so aktivnosti trenutno seveda temu primerno prilagojene.  

Ksenija Glažar, Soboške novine, april 2020