Razpis za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

sreda, 16. November 2011

RAZPIS 

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

 

Mestna občina Murska Sobota podeljuje nagrade ob kulturnem prazniku. Nagrade se podeljujejo za dosežke na filmskem, glasbenem, gledališkem, knjižničnem, likovnem, literarnem, muzejskem, plesnem, prevajalskem in publicističnem področju, pri varstvu naravne in kulturne dediščine in drugih kulturnih področjih.

  

Skladno z odlokom se razpisuje zbiranje predlogov za podelitev naslednjih nagrade:

 

-  denarna nagrada Mestne občine Murska Sobota za vrhunske dosežke ali za

   življenjsko delo na področju kulture

-  plaketa Mestne občine Murska Sobota za pomembne dosežke na področju kulture

-  priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo na področju kulture

-  priznanje Mestne občine Murska Sobota za uspešno delo mladih ustvarjalcev na

   področju kulture.

 

DENARNO NAGRADO prejme posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavljena v širšem slovenskem ali mednarodnem prostoru.

 

PLAKETO (likovno delo) prejme posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.

 

PRIZNANJE prejme posameznik ali skupina za uspešno delo in prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti v občini.

Nagrade bodo podeljene na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2012.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo posamezniki ali pravne osebe. Predloge z utemeljitvijo pošljite v roku do četrtka, 15. DECEMBRA 2011 s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma jih vložite v vložišče mestne občine.