Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Razpis za naj prostovoljca 2019

petek, 15. November 2019

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2019«

 

Tudi v letu 2019 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

Zato pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2019 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

  1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
  2. Naj prostovoljno društvo
  3. Naj prostovoljna organizacija
  4. Naj prostovoljni dogodek

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:

  1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka
  2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva
  3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, najpozneje do 20. decembra 2019.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanja za naj prostovoljca 2019 bo potekala v začetku leta 2020.

 

dr. Aleksander Jevšek

           župan