Ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili po novem

četrtek, 31. Maj 2012

V letošnjem letu je z mesecem aprilom pričela veljati nova uredba o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uredba o izrabljenih vozilih, Ur.l.RS, 32/2011 s spremembami), ki naj bi na to področje vnesla več reda. Ta skrb za izrabljena motorna vozila prenaša z javne službe na uvoznike in proizvajalce same. Uvozniki in proizvajalci so koncesijo za ta namen podelili podjetju Ekomobil d.o.o., katerega ustanovitelji so podjetje Saubermacher Slovenija, d.o.o., Karbon, d.o.o., in Avtotransporti Kastelec, s.p.

Pomembna novost, ki jo opredeljuje nova uredba, je uvedba strogih kazni za tiste, ki se vozila znebijo na nedovoljen način ali se z razgradnjo ukvarjajo nelegalno. Kazni za kršitelje znašajo od 1.000 evrov za fizične osebe pa do 30.000 evrov za pravne osebe oz. zbiralce, ki vozila ne predajo obratu za razstavljanje. Z novo uredbo se do leta 2015 predpisuje najmanj 85-odstotna predelava vozil, po letu 2015 pa celo 95-odstotna.

V centru za razgradnjo se tako vsako vozilo na strokoven in okolju neškodljiv način najprej osuši vseh tekočin, sledi razgradnja in sortiranje delov, ki se reciklirajo, vse do gole karoserije, katera se preda v drobilnik za dokončno uničenje.

Saubermacher Slovenija, d.o.o., pa tako kot doslej še naprej skrbi za zbiranje izrabljenih motornih vozil na štajersko-prekmurskem področju, katerega po novem predstavlja 8 zbiralnih mest, kjer je neuporabno ali nevozno vozilo mogoče predati.

Zbiralna mesta po novem

AMZS d.d.

Zagrebška 25, 2000 MARIBOR

AVTOKOMPLET, Pintarič Igor s.p.

Puhova ul. 50, 2000 MARIBOR

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.

Sp. Porčič 4 a, 2230 LENART

AVTO LUNEŽNIK, Lunežnik Slavko s.p.

Ritoznoj 4, 2310 SLO. BISTRICA

AVTOCENTER ORMOŽ d.o.o.

Hardek 44 c, 2270 ORMOŽ

AVTOSERVIS Franc Lasbaher s.p.

Mariborska cesta 21, 2234 BENEDIKT

AVTOCENTER HORVAT s.p.

Ulica Matije Gubca 13, 9000 MURSKA SOBOTA

AMZS d.d.

Noršinska 2, 9000 MURSKA SOBOTA

Odsluženo vozilo se brezplačno preda na enem od zbiralnih mest, kjer lastnik dobi potrdilo o razgradnji, s katerim se nato na upravni enoti vozilo odjavi iz prometa. V kolikor je vozilo zapuščeno ali nevozno in ga ni možno dostaviti do najbližjega zbiralnega mesta, za odstranitev poskrbi najbližji zbiralec ali podjetje Saubermacher.