Rakičanski park z novo svežino

Slika
13 Drevesa 1

Odstranili so stare, poškodovane akacije in jih nadomestili z novimi parkovnimi drevesi.

Po besedah predsednika Krajevne skupnosti Rakičan Matjaža Duriča sta zasaditev in prej odstranitev starih in nekaterih že tudi nevarnih dreves skupni projekt RIS Dvorec Rakičan in krajevne skupnosti. »Pred leti smo se odločili za postopno obnovo parka, saj so se zlasti ob neurjih drevesa pogosto podirala, kar je na trenutke že postalo nevarno. Že dve leti skupaj nabavljamo parkovna drevesa, ki jih sodelavci RIS Dvorec Rakičan potem zasadijo. Tako parku dajemo novo svežino, zlasti pa zagotavljamo njegov nadaljnji obstoj,« pove Durič in doda, da je projektov oziroma želja po investicijah v njihovi krajevni skupnosti več, vendar so omejeni s sredstvi, ki jih občina namenja za to vas. »Zlasti bi si želeli, da se uredi pravno razmerje glede nogometnega igrišča, da lahko začnemo s projektom športnega parka, ki si ga kot ena večjih vasi v mestni občini tudi zaslužimo, saj nimamo nobenega športnega objekta. Prav tako bi si želeli začetka urejanja parcel, ki so bile urejene z OPPN, saj bodo le tako mladi lahko začeli z gradnjami,« zaključi Durič.

Več kot 50 novih dreves

V tem in prihodnjem letu bo poudarek zlasti na vzhodnem delu parka, medtem ko bodo zahodni del obnavljali v naslednjih letih. »Tokrat smo posadili 22 dreves, ki jih je nabavila krajevna skupnost. Med drugim smo posadili platano, javor, tulipanovec, lipovec, ginka, hrast, lipo, beli gaber in rdeči hrast,« pove direktor RIS Dvorec Rakičan dr. Robert Celec in doda, da bodo v parku v naslednjem letu zasadili še najmanj trideset dodatnih dreves. »Manjši del akacij, ki smo jih podrli, je uporaben tudi za gradnjo, tako da bomo iz uporabnega lesa zgradili nadstreške za kočije, ki bodo na severni strani maneže. Park je že zdaj lep, želimo pa, da bi postal še lepši, barvitejši in varnejši. Drevesa seveda rabijo čas, zato bo park v vsej lepoti zasijal čez dobrih deset let, ko bodo nova drevesa dovolj zrasla,« izpostavi Celec.

Revitalizacija kapele in dela parka

RIS Dvorec Rakičan bo s projektom Živa dediščina, odobrenim v okviru programa LAS iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ob finančni podpori Mestne občine Murska Sobota v naslednjem letu izvedel še revitalizacijo kapele ter dela parka med dvorcem in kapelo. Investicija bo zajemala obnovo kapelice, umestitev javne razsvetljave v park, ureditev potk, zasaditev novih dreves, utrditev terena okrog kapelice, napeljavo električne instalacije v kapelo itd. Z obnovitvijo kapele bodo ohranili to kulturno dediščino in hkrati vzpostavili novo turistično zanimivost, ki bo privabljala obiskovalce ter domače in tuje turiste.

Melita Marič, Soboške novine, december 2020