Prodaja stanovanj v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve

torek, 21. April 2015

Prodaja stanovanj v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo 5 stanovanj, od katerih je eno stanovanje v Murski Soboti, Kocljeva ulica 12/c, v skupni izmeri 35,70 m2.  

Javna dražba bo dne 8. 5. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.