Prodaja 4 stanovanj v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve

torek, 3. November 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo prodajo 4 stanovanj po metodi neposredne pogodbe, eno stanovanje se  nahaja tudi v Murski Soboti.  

Prodaja stanovanj bo dne 3. 11. 2015 objavljena na spletnih straneh MNZ in policije. Prodaja bo izvedena dne 23. 11. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.