Pripravljamo se na prenovo Slomškove in Gregorčičeve ulice

Slika
Gregorčičeva in Slomškova ulica pred obnovo
Co-funded by the Horizon 2020 Programme of the European Union

 

28. 12. 2021 je bila s Tehno inženirskim birojem d.o.o. podpisana izvajalska Pogodba za izdelavo recenzije in novelacije PZI dokumentacije kolesarskih povezav za odseka Gregorčičeva in Slomškova ulica. Izdelana dokumentacija bo podlaga za ureditve na teh dveh odsekih, ki so načrtovane v letih 2022 in 2023. Sofinanciranje storitev izdelave recenzije in novelacije PZI dokumentacije kolesarskih povezav za ta dva odseka je načrtovano v okviru programa ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. Projekt programa ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia« je sofinanciran s strani Evropske unije, programa Horizon 2020.