Priprava državnega prostorskega načrtovanja za umestitev dela daljnovoda - seznanitev lastnikov zemljišč o izvedbi predhodnih arheoloških raziskav

Obveščamo vas, da se bodo v sklopu priprave državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota – Mačkovci, od SM 16 do SM 21, v drugi polovici meseca junija 2022, s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pričele izvajati predhodne arheološke raziskave.

Datoteka
Obvestilo občinama o izvedbi PAR.pdf
pdf (159.17 KB)
Grafični prikaz območja izvajanja PAR.pdf
pdf (149.14 KB)