Pridobili smo certifikat Mladim prijazna občina!

Slika
Mladi

Mestna občina Murska Sobota se je prijavila na Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko iz Ajdovščine in v prijavi dokazala, da sistemsko ureja področje horizontalnih in vertikalnih mladinskih politik v lokalni skupnosti in pridobila certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2022 do 2026!  Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju dvignila oziroma ohranila.

Prednostna področja, na katerih Mestna občina Murska Sobota občina izvaja ukrepe na področju mladinske politike so:

  • načrtno obravnavanje področja mladih
  • participacija mladih
  • organiziranje mladih
  • informiranje mladih
  • zaposlovanje mladih
  • izobraževanje mladih
  • stanovanjska politika
  • mobilnost mladih
  • skupni projekti mladih in občine na ravni politik za mlade

V Evropskem letu mladih, ko si različne institucije prizadevajo za doseganje medsebojne sinergije pri programih, namenjenih mladim, smo tudi v Mestni občini Murska Sobota dodatno pozornost namenili aktivnostim za mlade. V ta namen smo pripravili akcijski načrt, ki vsebuje aktivnosti in dogodke namenjene mladim in njihovi soudeležbi, ki ga skozi leto skupaj z javnimi zavodi, društvi, klubi in drugimi institucijami in posamezniki aktivno izvajamo. Akcijski načrt smo razdelili na 8 ključnih tematskih poglavij za katere smo ocenili, da mlade najbolj zadevajo in sicer: zabava in prosti čas, šport, izobraževanje, zaposlitev, področje infrastrukture in digitalizacije, stanovanjska problematika, politična participacija in aktivnosti institucij.

Mladi tako aktivno sodelujejo in prevzemajo tudi odgovornost za lastno prihodnost in za prihodnost družbe nasploh.

 

Simbolična fotografija je z mladinske predstave, ki jo je na odru Gledališča Park uprizorilo 80 mladih, ki so sodelovali v mednarodnem mladinskem integracijskem projektu skupaj s pobratenim nemškim mestom Ingolstadt.