Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Prevzem odpadkov na zbirnem namesto na prevzemnem mestu

petek, 30. December 2016

Pozabite pravočasno dostaviti zabojnik za odvoz odpadkov na vaše prevzemno mesto? Vas v času odvoza odpadkov ni doma? Imate gibalne ovire ali druge zdravstvene težave? Ne želite imeti nobenih skrbi z odvozom odpadkov?                    Za vas imamo rešitev.

 

Zbirno mesto odpadkov predstavlja prostor, na katerem so nameščeni zabojniki in tipizirane vreče za zbiranje odpadkov izvajalca GJS zbiranja komunalnih odpadkov. To je prostor, kjer imate doma nameščene zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Prevzemno mesto odpadkov predstavlja prostor, na katerem povzročitelji odpadkov prepuščajo, po vnaprej določenem letnem urniku odvoza komunalnih odpadkov, izvajalcu GJS zbiranja komunalnih odpadkov v za to namenjenih zabojnikih in tipiziranih vrečah svoje odpadke. To je po navadi prostor na robu cestišča, kamor dostavljate zabojnike in tipizirane vreče za odvoz odpadkov. Predmetni občinski odlok predpisuje, da morajo povzročitelji odpadkov dostaviti odpadke v predpisani komunalni opremi na prevzemno mesto na dan odvoza odpadkov do 6.00 ure.

 

V podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. bomo v letu 2017 izvajali pilotni projekt prevzema odpadkov na zbirnem namesto prevzemnem mestu na območju Mestne občine Murska Sobota z namenom nudenja uporabnikom prijaznejše storitve zbiranja komunalnih odpadkov.

 

Naročnik te nadstandardne storitve bo moral najprej izpolniti pristopni obrazec na osnovi katerega bo vodja odvoza odpadkov opravil ogled lokacije zbirnega mesta in nato pozval povzročitelja odpadkov k podpisu pogodbe.

 

Povzročitelj odpadkov bo moral poskrbeti, da se bodo odpadki v zabojnikih in tipiziranih vrečah na dan odvoza odpadkov nahajali na dostopnem odklenjenem zbirnem mestu in da bo morebitni pes zaprt v pesjaku, objektu ali nekem drugem ograjenem prostoru. V zakup bo moral sprejeti morebitni vklop sistema tehničnega varovanja objekta. V zimskem času bo moral odstraniti sneg, led, polomljene veje med prevzemnim in zbirnim mestom, saj med njima ne bo smelo biti ovir.

 

Povzročitelj odpadkov bo dolžan spoštovati vsa ostala določila zbiranja komunalnih odpadkov, ki izhajajo iz predmetnih nacionalnih in lokalnih predpisov. Storitev mu bomo zaračunavali mesečno v skladu s Cenikom storitev na trgu. Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. krije stroške vključitve v to nadstandardno storitev v času izvajanja pilotnega projekta.

 

V času odvoza ne bomo prevzemali odpadkov pripravljenih v netipiziranih vrečah, zabojih, sodih ali drugi embalaži. Storitve ne bomo opravili v primeru zaklenjenih vrat, ograje, spuščene domače živali in podobnih ovir. Zaradi vstopa na zasebno zemljišče naročnika ne bomo odgovarjali za nastale škode ali kraje na zasebnem zemljišču, pripadajočih objektih, vozilih ipd., ki bi nastale ne po naši krivdi.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte g. Darka Romana (T: 02 526 84 58, M: 051 385 184, E: darko.roman@saubermacher-komunala.si).

 

Vabimo vas, da preizkusite našo novo storitev in nam še naprej pomagate ustvarjati zdravo okolje.

Saubermacher-Komunala