Preureditev okolice spominskega obeležja na soboškem pokopališču

Slika
Konec_Ureditev Piramide nov 2020 (1)-pom

Mestna občina Murska  Sobota je ob spominskem obeležju na soboškem pokopališču, t.i. piramidi naročila odstranitev in zamenjavo starih robnikov, ki so bili dotrajani, razpokani, okrušeni, pogreznjeni.  Zaradi tega je kljub rednemu vzdrževanju spominsko obeležje izgledalo neurejeno. Stari robniki so bili betonski, obloženi s teracojem.  Za obnovo so bili izbrani materiali, ki so po strukturi in  obliki najbolj podobni dosedanjim materialom, da se je ohranila  osnovna nit ureditve. Načrt preureditve in izbrane  materiale je bilo potrebno uskladiti s spomeniškim varstvom, ki  je s tako načrtovano sanacijo soglašalo. Delno se je obnovila tudi zasaditev. Brini, ki so bili zasajeni okrog spominskega obeležja so se odstranili, ker drugače ni bila možna menjava robnikov. Po končanju del se je obroba okrog spomenika ponovno zasadila z brini in se uredila na način, kot je bila zasnovana. 

Dve tisi, ki raseta ob poti na vhodu k spominskemu obeležju sta se ohranili, ker sta sestavni del celotne kompozicije spominskega obeležja. Opravila se je le oblikovna rez, ki se bo vzdrževala tudi naprej. Obnovilo  se je še nasutje iz  belega  kamna okrog spominskih plošč. Stari kamen se je v celoti odstranil, obnovila se je protiplevelna folija, uredila se je izravnava terena in izvedlo se je novo nasutje belega sekanca. Obnovile in očistile so se še vaze- svečniki.  Obnovo je opravilo Javno podjetje Komunala.

 

Melita Varga Lemut, univ. dipl. inž. kmet., 

Javno podjetje Komunala

 

 

 

Datoteka
Pred obnovo (3).JPG
jpeg (3.22 MB)