Prepovedano kurjenje komunalnih in drugih odpadkov!

Slika
Kurjenje

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota obvešča, da je zaradi zagotovitve varovanja okolja, varstva občanov in premoženja PREPOVEDANO KURJENJE KOMUNALNIH IN DRUGIH ODPADKOV v naravnem okolju. V skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki je kurjenje le-teh prepovedano, saj s takim početjem škodujemo naravi in ogrožamo svoje zdravje ter zdravje ljudi v neposredni okolici.

V skladu s 5. točko 6. člena Odloka o javnem redu (Uradni list RS, št. 4/00 in 18/06) je zaradi zagotovitve varovanja okolja, varstva občanov in premoženja prepovedano povzročiti splošno požarno nevarnost na travnikih, njivah, gozdovih, mestih, zelenih površinah in v bližini objektov s kurjenjem odpadkov. 

Pozivamo vas, da omenjeno določilo Odloka o javnem redu dosledno upoštevate.