Preplastitev Razlagove ulice

torek, 24. September 2019

Preplastitev, torej izvedba novih asfaltnih prevlek s sanacijo podlage je te dni potekala  v Razlagovi ulici, na odseku od Ciril Metodove do Malega Dobla v skupni dolžini 215 m. 

Poleg Tomšičeve ulice, ki je dokončana, poteka še preplastitev v Stari ulici, v celotni dolžini 370 m. Dela bodo predvidoma končana do konca septembra

Do začetka oktobra bo tako z novo prevleko obnovljenih 910 m cest v mestu. Skupna pogodbena vrednost znaša 115.032,45 €.