Prenova Slovenske ulice v polnem teku

Slika
IMG_20200117_091456

Kmalu bo stekel promet na odseku od Slomškove ulice do križišča z Ulico arhitekta Novaka. Urejajo pa tudi ploščad ob hotelu Zvezda.

Prenova Slovenske ulice, ki se je začela oktobra lani, poteka, kot pravi Dušan Hauko iz mestne uprave, po načrtu. Naj ponovimo, da bo ureditev celotne ulice od križišča s Slomškovo ulico do krožišča pri hotelu Zvezda v površini 1,2 hektarja enonivojska, kar pomeni, da bodo tako cestni del (ki je bil zdaj nižje) kot vse druge površine na isti ravni. Cestišče za motorna vozila bo ožje, ker bodo več prostora imeli kolesarji in pešci, ki bodo imeli prednost. Poskrbljeno bo tudi za ranljive skupine: invalide, starejše in družine z otroki, za slepe in slabovidne bodo postavljeni talni vodniki.

Poleg Slovenske ulice urejajo tudi nekatere krajše odcepe v sosednje ulice: krak Ulice arhitekta Novaka do pekarne, krak Cvetkove ulice do parkirišča pri glasbeni šoli in krak Zvezne ulice do konca stavbe Blagovnice. V prvi fazi, ki obsega dela na odseku Slovenske ulice med hotelom Diana in križiščem z Ulico arhitekta Novaka, je že bila opravljena večina zemeljskih in instalacijskih del (vodovod, kanalizacija, zemeljski del javne razsvetljave, prestavitve telekomunikacijskih vodov itd.), pripravljene so tudi jame za drevesa. Gradbeniki so utrdili podlago za tlakovanje in izvajajo tlakovanje z granitnimi kockami in ploščami. »Želimo, da se ta del ulice čim prej odpre in po njej steče promet,« pravi Hauko. Po dokončanju del, ki naj bi bila na tem odseku po planu zaključena že konec februarja, bo na odseku od Slomškove ulice do križišča z Ulico arhitekta Novaka stekel motorni promet, ki bo v tem delu še naprej potekal dvosmerno. Od tam naprej, v smeri hotela Zvezda, pa bo po celotni prenovi ulice vzpostavljen umirjen enosmerni promet. »Po odprtju prvega odseka, predvidoma v začetku marca, bomo na vogalu Slovenske ulice in Ulice arhitekta Novaka v okviru projekta LAS Goričko 2020 postavili novo postajališče Soboškega biciklina,« še dodaja Hauko.

Nadaljevanje del med križiščema

Januarja se je gradbišče razširilo na odsek od križišča z Ulico arhitekta Novaka do križišča z Zvezno ulico, kjer bodo potekala istovrstna dela. Prenovljena bo komunalna, električna in telekomunikacijska infrastruktura. Popolnoma nova bo javna razsvetljava, posodobljena bosta vodovod in meteorna kanalizacija. Urejenih bo več izkopov za drevesa. Spomladi in poleti se bodo dela nadaljevala od Zvezne ulice do hotela Zvezda. Ta del bo v tem času zaprt za promet. Promet bo potekal od Slomškove ulice in Ulice arhitekta Novaka po že izgrajeni Slovenski ulici z izvozom po Zvezni ulici. Jeseni bodo v sklepnem delu dela potekala v Zvezni ulici, do zaključka Blagovnice. Jeseni bodo po celotni dolžini na novo zasadili drevored s 93 drevesi sorte Gleditsia triacanthos Skyline. »Gre za gledičevke brez trnov na vejah in skoraj brez semen. Ko zrastejo, debla v višino merijo več kot štiri metre, tako da bo vsa javna razsvetljava pod krošnjami dreves,« pojasni Hauko. Lipe, ki so doslej krasile Slovensko ulico, so minulo jesen presadili ob Soboško jezero. Pod krošnjami dreves bodo postavili tudi novo urbano opremo (klopi, koši, stojala za kolesa), uredili bodo še novo avtobusno postajališče za Sobočanca. Letni vrtovi bodo lahko večji in bodo pod senčnimi krošnjami velikih dreves mnogo privlačnejši. Večji del prenovljenega prostora bo mogoče uporabiti kot prireditveni prostor.

Večina odstranjenih materialov (npr. granitne plošče, kocke, urbana oprema) se ponovno uporablja na istih ali drugih lokacijah, saj sledijo, kot pravi Hauko, krožnemu gospodarstvu in trajnostnim načinom gradnje.

Na vrsti še nova ploščad pred hotelom Zvezda

Januarja se je gradbišče odprlo tudi pred hotelom Zvezda, kjer izvajalci izvajajo meteorno odvodnjo s ponikanjem v ponikovalnico in tlakujejo javne površine. Dela na tem območju bodo predvidoma zaključena do konca marca. Predvideno je, da se podoba priljubljenega senčnega vrta v središču Murske Sobote ohrani. Pod drobnogledom krajinske arhitektke sta bili odstranjeni tudi dve najbolj dotrajani starejši drevesi.

Dostop do vseh objektov urejen

Izvajalci del zapore na gradbišču prestavljajo postopoma in v ožjih pasovih. Kot je le mogoče, se območje gradbišča krči. Na mestni upravi ponovno poudarjajo, da so kljub gradbišču urejeni dostopi do vseh objektov.

Ksenija Glažar, Soboške novine, februar 2020