Predstavitev EKO Sklad ukrepov

sreda, 21. Februar 2018

Dokument je pripravila Energetska svetovalna pisarna Murska Sobota, v njem pa je kratka predstavitev energetske svetovalne pisarne ter ukrepov, za katere EKO Sklad občanom omogoča pridobitev finančnih spodbud.