Predlog OPPN za gramoznico ''Jezera'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)

Priprava OPPN za gramoznico "Jezera" v Rakičanu je v zaključni fazi. Objavljeno gradivo je posredovano vsem nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenja. Usklajen predlog OPPN bo nato posredovan v II. obravnavo in sprejem na mestnem svetu.

Datoteka
00_naslovnica.pdf
pdf (220.4 KB)
10_kazalo.pdf
pdf (33.92 KB)
11_odlok.pdf
pdf (199.15 KB)
20_kazalo.pdf
pdf (39.64 KB)
21_izsek.pdf
pdf (525.58 KB)
22_obmocje.pdf
pdf (422.82 KB)
23_vplivi.pdf
pdf (2.78 MB)
24_obstojece.pdf
pdf (453.42 KB)
25_predvideno_1.pdf
pdf (481.91 KB)
26_predvideno_2.pdf
pdf (472.52 KB)
30_kazalo.pdf
pdf (35.5 KB)
31_izvlecek.pdf
pdf (40.36 KB)
32_stanje_prostora.pdf
pdf (1.94 MB)
33_1_strokovne_podlage.pdf
pdf (510.34 KB)
33_2_strokovne_podlage_dopolnitev.pdf
pdf (123.73 KB)
34_smernice.pdf
pdf (3.84 MB)
35_obrazlozitev.pdf
pdf (159.68 KB)
36_povzetek.pdf
pdf (71.15 KB)
40_izjava.pdf
pdf (129.36 KB)
pooblastilo_oppn_jezera.pdf
pdf (137 KB)
poziv za podajo mnenja_oppn_jezera.pdf
pdf (397.75 KB)