Poziv župana k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2021«

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2021«

 

Leto 2021 je bilo polno izzivov tudi za prostovoljce. Tudi v Mestni občini Murska Sobota je v težkih časih epidemije pomagalo veliko posameznikov, društev in organizacij.

Zato  pozivam vse organizacije, društva,  zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2021 najbolj požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

 

Priznanja bodo podeljena v naslednjih kategorijah:

  1. Naj prostovoljec / prostovoljka (posameznik)
  2. Naj prostovoljno društvo
  3. Naj prostovoljna organizacija
  4. Naj prostovoljni dogodek

 

V predlogu za podelitev naziva navedite sledeče:

  1. Predstavitev posameznika oz. društva / organizacije /dogodka
  2. Predstavitev delovanja na področju prostovoljstva
  3. Cilji, ki so bili s prostovoljnim delom doseženi

 

Vloge naslovite na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota ali jih pošljite po elektronski pošti na: mestna.obcina@murska-sobota.si, najpozneje do 31. januarja 2022.

Prispele vloge bo obravnavala posebna komisija. Podelitev priznanj bo potekala spomladi 2022.

 

                       dr. Aleksander Jevšek

                                      župan