POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS, KI BODO 24. 4. 2022

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS, KI BODO 24. 4. 2022

Predsednik Republike Slovenije bo z Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije razpisal redne volitve poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci) v Državni zbor Republike Slovenije. Za dan glasovanja bo z navedenim odlokom določena nedelja 24. 4. 2022. Roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev v državni zbor, bodo začeli teči v ponedeljek, 14. 2. 2022.

V skladu z določbo 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor  (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Krajevne skupnosti, mestne četrti, društva in občane pozivamo, da predlagajo kandidate za člane volilnih odborov. Predloge lahko oddate po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si ali osebno dostavite na sedež Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, in sicer do 28. 2. 2022. Mestna občina bo vse prejete predloge posredovala pristojni okrajni volilni komisiji.

Ob tem posebej poudarjamo, da bodo morali člani volilnih odborov na dan glasovanja (24. 4. 2022) izpolnjevati PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani).

Datoteka
SOGLASJE KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA.pdf
pdf (125.62 KB)