Poziv lastnikov priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

V priponki objavljamo Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda*, v katerem Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da so lastniki teh zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajoči predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

*vodotoki 2. reda, so vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona o vodah niso navedeni kot vodotoki 1. reda (na območju Mestne občine Murska Sobota so to: Dobel, Mali Dobel, Mokoš, Črnec, Severni jarek, Puconski potok, Gruba, Martjanski potok in drugi.

Datoteka
Poziv lastnikom priobalnih zemljišč_P.pdf
pdf (1001.12 KB)