Pomurske lekarne potrebujejo zakonito vodstvo in zakonito poslovanje

torek, 6. Februar 2018

Mestna občina Murska Sobota je včeraj prejela sklep Višjega sodišča v Mariboru, s katerim je to pritrdilo stališču o nezakonitosti imenovanja v.d. direktorja Javnega zavoda Pomurske lekarne brez soglasja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Ta v skladu z aktom o ustanovitvi izvršuje ustanoviteljske pravice. Višje sodišče je vpis zakonitega zastopnika v sodni register že odpravilo. Mestna občina Murska Sobota je o tem danes obvestila vse občine soustanoviteljice v interesu, da Javni zavod Pomurske lekarne dobi zakonito vodstvo, ki bo z nabavo zdravil v skladu s pravili javnega naročanja zagotovilo tudi zakonito poslovanja lekarn.

Lani maja je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota zavrnil soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Pomurske lekarne, ker ta kljub večkratnim pozivom nabave zdravil ni izvedel v skladu s pravili Zakona o javnem naročanju. Na to zakonsko obveznost je Mestna občina Murska Sobota že večkrat opozorila, z revizijami poslovanja lekarn pa jo je potrdilo tudi Računsko sodišče Republike Slovenije in Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je nezakonitost ugotovilo v podobni zadevi v UKC Ljubljana.

Pravila o javnem naročanju zdravil so predpisana z razlogom, da se lahko v transparentnem in konkurenčnem postopku izberejo najugodnejši ponudniki, s tem pa doseže najnižja cena za vse uporabnike. Ker je znano, da nespoštovanje predpisov o javnem naročanju privilegiranim dobaviteljem omogoča monopolni položaj, posledično pa dražja zdravila. Mestna občina Murska Sobota ne ščiti le interesa svojih občanov, pač pa vseh uporabnikov javne lekarniške mreže v Pomurju.

Mestna občina Murska Sobota pričakuje, da bo svet Javnega zavoda Pomurske lekarne nemudoma imenoval novo vodstvo, ki bo zagotovilo zakonito poslovanje in spoštovalo pravila javnega naročanja.