Pogoji za plakatiranje - referendum drugi tir

torek, 17. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 103/07 - ZPolS-, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13) Mestna občina Murska Sobota objavlja pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.