Pogoji volilna kampanja

torek, 25. Marec 2014

Objavljamo pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament:

Dokumenti: