Podpis pogodbe o nabavi gasilske avtolestve

Slika
Avtolestev-pom

Župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec je danes z direktorjem podjetja WEBO iz Maribora Urošem Predikako podpisal pogodbo o nabavi avtolestve za gasilske intervencije.

Mestna občina Murska Sobota nabavlja hidravlično avtolestev v sklopu projekta »Rešujmo skupaj«, katerega cilj je okrepiti čezmejno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obmejni regiji Slovenije in Madžarske. Projekt je delno financiran s pomočjo EU sredstev in sicer iz Operativnega programa SI-HU 2007-2013 v višini 85% in nacionalnih sredstev v višini 10%, skupaj torej 95%. Nakup avtolestve,  ki znaša 963.800  EUR, predstavlja največjo investicijo v sklopu 1,6 milijonov EUR vrednega projekta, v katerem sodeluje pet partnerjev s Slovenije in Madžarske, Mestna občina  Murska Sobota pa je vodilni partner v projektu.

Na zadnji 5. izredni seji mestnega sveta MOMS, 04.09.2014 je mestni svet v zvezi s podpisom predmetne pogodbe sprejel tudi sklep, da lahko župan podpiše pogodbo z izbranim izvajalcem. 

Ob tej priložnosti je župan Štihec izpostavil, da gre za pomembno pridobitev za reševanje na višini, ki je do sedaj Gasilska zveza Murska Sobota ni imela. Avtolestev bo višine 42 m, s pregibnim zadnjim delom in bo primerna tudi za reševanje iz najvišjih objektov. Podpisu pogodbe so prisostvovali tudi poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Murska Sobota Stanislav Wolf, predsednik Gasilske zveze Murska Sobota Štefan Barbarič in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota Milan Vertot, ki so izrazili zadovoljstvo, saj je bila dosedanja avtolestev dotrajana in bistveno prenizka za reševanje na višinah, nova avtolestev jim bo omogočila lažje reševanje in večjo varnost tudi za same reševalce – gasilce.

Datoteka
Sporočilo za javnost_podpis pogodbe za nabavo avtolestve
docx (159.5 KB)