Podpis listine o partnerstvu z občino Körmend

Slika
Podpis listine MOMS_Kormend

Župan Anton Štihec in župan občine Körmend Istvan Bebes sta danes slovesno podpisala listino o partnerstvu med mestnima občinama Murska Sobota in Körmend.
Župana sta najprej podpisala  namero o sodelovanju, ki jo je 7. februarja letos sprejel Mestni svet Mestne občine Murska Sobota, že pred tem pa skupščina občine Körmend. Sledil je slovesen podpis  listine o partnerstvu, s katerim obe mestni občini izražata željo po trajni širitvi sodelovanja na različnih področjih ter ciljem boljšega medsebojnega spoznavanja, prijateljskega sodelovanja ter izmenjavo izkušenj na različnih področjih življenja in dela, posebej na področju skupnih energetskih projektov, sodelovanju in izmenjavi izkušenj obeh mestnih uprav, okoljevarstvu, kulturi, športu in oblikovanju skupne čezmejne regije.

Župan Anton Štihec se je ob tej priložnosti zahvalil županu Istvanu Bebesu za njegov prispevek k medsebojnemu povezovanju, ki se je okrepilo predvsem v zadnjih šestih letih ter povedal: "Mesti sta se najprej povezovali preko projekta City Cooperation, ki združuje 24 mest v čezmejni regiji Slovenija, Avstrija in Madžarska. Na podlagi okrepljenega sodelovanja znotraj projekta City Cooperation, kjer sta obe mesti med najaktivnejšimi, sta mesti skupaj prijavili projekt 3 Parki-3 Park, kateremu se je naknadno pridružilo še mesto Gornja Radgona. Projekt se v prihodnjem letu zaključuje, mesti pa si že prizadevata za nove skupne projekte." Željo po nadaljnjem širjenju sodelovanja je izrazil tudi župan mesta Körmend, ki je poudaril predvsem pomen podpisa listine o partnerstvu za krepitev bilateralnega odnosa med obema občinama. Nadaljevanje čezmejnega sodelovanja pa vidi predvsem v snovanju novih projektov in aktivnosti, tako znotraj partnerstva 24 mest, kot tudi med obema občinama.

Mesto Körmend ima danes okrog 12.379 prebivalcev in je po velikosti približno enako mestu Murska Sobota. Sodi pod upravo Železne županije, katere upravno središče je Sombotel (Szombathely). K Železni županiji so priključili tudi del nekdanje Sopronske županije. Najpomembnejša reka, ki teče skozi županijo, je reka Raba. Na njenem ozemlju, zlasti v Slovenskem Porabju južno od Monoštra živi okoli 6.000 pripadnikov slovenske manjšine, zato je tovrstno povezovanje še toliko bolj pomembno.