Oprostitev RTV prispevka

V priponki objavljamo obvestilo društva za socialno vključenost Mozaik, glede oprostitve RTV prispevka za:

a. socialno ogrožene;

b. invalide, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;

c. invalide z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, le v primeru, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;

d. osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Več informacij v spodnji priponki.

Datoteka
Oprostitev RTV prispevka
pdf (172.75 KB)