Odredba o neizvajanju posameznih določil Sklepa o določitvi plačevanja parkirnine pri bolnišnici

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB, Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo), Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja parkirnine na javnem parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu (Uradni list RS, št. 92/2014), ter 31. in 34. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 - uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), izdajam naslednjo

ODREDBO o začasnem neizvajanju posameznih določil Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja parkirnine na javnem parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu

1. Zaradi preprečitve sirjenja nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (COVID-19), se določila Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja parkirnine na javnem parkirišču pri bolnišnici v Rakičanu (Uradni list RS, št. 92/2014), ki se nanašajo na obveznost plačila parkirnine na javnem parkirnem prostoru P+R pri Splošni bolnišnici Murska Sobota od dne 17.11.2021 ne izvaja, in sicer tako, da se s sklepom določena parkirnina ne plačuje.

2. Ta odredba velja do 31.12.2021.

 

dr. Aleksander JEVŠEK

Župan Mestne občine Murska Sobota

Datoteka
Odredba o neizvajanju posameznih določil Sklepa o določitvi plačevanja parkirnine pri bolnišnici
pdf (165.12 KB)