Odpoved javne obravnave

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota na podlagi Zakona o urejanju prostora

sporoča, da

J A V N E    O B R A V N A V E

Sprememb in dopolnitev

Zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)

zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ne bo.

Vsi zainteresirani v času javne razgrnitve, lahko podajo pisne pripombe do vključno

ponedeljka 4. 1. 2021.

Pisne pripombe se lahko pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, oddajo v vložišču Mestne občine ali posredujejo na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si

 

Stališča do podanih pripomb bodo objavljena na spletni strani občine.

 

Gradivo je na ogled do 4. januarja 2021 na spletni strani občine: www.murska-sobota.si.

Za vse informacije zainteresirani lahko pokličejo na telefonsko številko 02/525-16-17.