Odpadki v naravi

Slika
IMG_20210303_140742

Kljub rednemu ozaveščanju o pravilnem ločevanju odpadkov, Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota pri svojem delu opaža porast nepravilno odloženih odpadkov v okolju (na javnih in gozdnih površinah). Opažamo tudi, da je vse več odložene odpadne embalaže ponudnika hitre prehrane in ostale embalaže, kakor tudi kosovnih odpadkov.

Namen inpšekcijskega nadzora je zagotavljanje varnega, predvsem pa čistega okolja v katerem živimo vsi občani Mestne občine Murska Sobota. Občane in obiskovalce Mestne občine Murska Sobota pozivamo, da z odgovornejšim ravnanjem prispevajo k čistemu okolju in doslednemu upoštevanju navodil glede ločevanja in predaje odpadkov. Skupni cilj nas vseh je zmanjšanje odloženih odpadkov v okolju.

Na vse povzročitelje nepravilno odloženih odpadkov apeliramo, da odpadke odlagajo v zato namenjene zabojnike oziroma koše in odpadkov ne odlagajo v naravi!

Kosovne odpadke lahko odpeljete v Zbirni center Murska Sobota, Obrtna ulica 40, 9000 Murska Sobota, ki je odprt od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00  ter ob sobotah med 8.00 in 14.00 . Ob nedeljah je center zaprt.

Za čisto okolje v katerem je življenje lepše!

 

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota