Odloki o prepovedi kurjenja in pozeba

ponedeljek, 23. Marec 2020

Objavljamo dopis Uprave RS za zaščito in reševanje glede kurjenja zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja v času veljave občinskih odlokov o prepovedi kurjenja.