Obvestilo prebivalcem ulice Staneta Rozmana

Spoštovani!

V obdobju med septembrom 2021 in majem 2022 bomo izvajali celovito prenovo Ulice Staneta Rozmana v sklopu projektov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih. Zavedamo se, da bo ta investicija vplivala tudi na življenje prebivalcev in uporabnikov poslovnih prostorov s tega območja, zato vas želimo seznaniti z nekaterimi ključnimi informacijami glede poteka prenove.

 

Kaj obsega celovita prenova?

Investicija, katere cilj je vzpostavitev kakovostnih kolesarskih povezav v Mestni občini Murska Sobota ter ureditev pripadajoče cestne in komunalne infrastrukture, obsega celovito ureditev Ulice Staneta Rozmana na odseku med krožiščem s Slovensko ulico (pri Zvezdi) in križiščem z Gregorčičevo ulico (pri Centru za starejše) v dolžini cca. 300 m. Investicija bo obsegala prenovo vseh površin od objektov na severni strani do linije zelenic na južni strani ceste.

 

V sklopu tega se bo izvajalo naslednje:

  • izgradnja dodatnega kanalizacijskega kolektorja v območju ceste,
  • rekonstrukcija obstoječega križišča z Gregorčičevo ulico v krožno križišče,
  • izgradnja novih pločnikov na obeh straneh ceste z izvedbo talnih oznak za slepe in slabovidne,
  • izgradnja novih kolesarskih pasov, ki se prestavijo na vozišče,
  • izgradnja meteorne kanalizacije z izvedbo lokalnih ponikalnic,
  • izgradnja nove javne razsvetljave,
  • obnova vodovodnega sistema,
  • izgradnja novih vzdolžnih parkirišč za avtomobile na obeh straneh cestišča,
  • zasaditev več dodatnih dreves na severni strani ulice.
 
   

Kako bo potekala gradnja?

Skladno s terminskim planom bo gradnja potekala v več fazah s postopnimi delnimi zaporami. Fazna izgradnja je predvidena z namenom, da bodo dostopi za stanovalce, uporabnike poslovnih prostorov zagotovljeni ves čas gradnje. Popolne zapore bodo kratkotrajne.

 

Gradnja se bo predvidoma pričela v ponedeljek. 13. 9. 2021, na odseku med Cvetkovo in Gregorčičevo ulico.

 

Prosimo vas, da v času gradnje upoštevate prometno signalizacijo (polovične zapore, obvozi, enosmerni potek prometa). O občasnih prekinitvah dostopa boste vnaprej obveščeni s strani izvajalca gradnje Pomgrad d.d. in preko medijev.

 

Ključni podatki o investiciji

Investicijo na odseku Ulice Staneta Rozmana izvajamo v sklopu obsežnejšega evropskega projekta »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza«. Skupna vrednost tega odseka znaša 1,2 mio EUR. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v višini 80% upravičenih stroškov investicije). Izgradnja kanalizacije, obnova ceste in parkirišč pa je v celoti financirana iz lastnih sredstev občine.

 

Obveščanje

O poteku gradnje vas bomo obveščali preko spletne strani Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si), občinskega časopisa Soboške novine in ostalih medijev.

 

V primeru kakršnih koli težav v zvezi z gradbiščem se lahko obrnete na:

- Mestno občino Murska Sobota - g. Dušan Hauko, tel. št.: 041 311 742.

- Izvajalca del – Pomgrad d.d. – g. Gregor Kocuvan, tel. št.: 051 673 892.

 

Ker se zavedamo, da vsako gradbišče posega v običajni ritem življenja ljudi v neposredni bližini, se bomo potrudili, da bo izvajanje del čim manj moteče.

 

Vljudno vas prosimo za strpnost in razumevanje.

 

 

V Murski Soboti, 7. september 2021                                                                           Mestna uprava

                                                                                                                          Mestne občine Murska Sobota

 

Datoteka
Obvestilo za javnost Staneta Rozmana_september 2021
pdf (1.21 MB)