Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Obvestilo o končanem natečajnem postopku VIŠJI SVETOVALEC (za področje zdravstva in socialnega varstva) M/Ž

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za področje zdravstva in socialnega varstva), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom, v Oddelku za negospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 10.3.2021 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0011/2021-1, izbran kandidat.

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku so vam na voljo preko telefona: 02 525 16 72 ali preko e-naslova: mestna.obcina@murska-sobota.si .

dr. Aleksander JEVŠEK

Ž U P A N